Företagsvärdering, just nu 6.995 kr! Mer info »

Weibull Företagsförmedling
Företagsmäklare: Weibull Företagsförmedling
Företagsbeskrivning: Lars Weibull AB arbetar sedan 1975 med att skapa affärsrelationer mellan företag och är idag en erfaren rådgivare i företagstransaktioner.
Tjänster: Vi driver och ansvarar för försäljningsprocessen vid medelstora företagstransaktioner och har de senaste åren genomfört över 140 företagsaffärer. Vår långa erfarenhet har gett oss ett brett kontaktnät och goda kunskaper om en lång rad branscher. Bland våra kunder finns såväl ägarledda företag som större koncerner, främst arbetar vi med företag som omsätter mellan 25 och 250 miljoner kronor. Lars Weibull AB har kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg och Paris.
Kontor i:

Stockholm, Göteborg, Malmö, Paris

Hemsida:

http://www.weibull.se/

Telefonnummer: +46 (0)8 23 76 20
Epost:

contact@weibull.se

Klicka här för att se alla nuvarande företagsöverlåtelser med Weibull Företagsförmedling »

I de fall som Weibull Företagsförmedling inte har publicerat några företagsöverlåtelser kommer du att bli skickad till en felsida.