Företagsvärdering, just nu 6.995 kr! Mer info »

Skarpa
Företagsmäklare: Skarpa
Företagsbeskrivning: Skarpa, specialist på företagsförsäljningar med transaktionsvärden mellan 15 och 200 miljoner kronor.
Tjänster: Skarpa är en etablerad och erfaren rådgivare vad det gäller företagsförsäljningar och företagsvärderingar. Vi arbetar med såväl privata som industriella företagsägare över hela Sverige. Vi på Skarpa är övertygade om att man blir bra på det man gör om man är fokuserad. Därför har vi valt att enbart arbeta med bolag i denna storlek. Skarpas framgång bygger på att vi är specialister inom vårt område. Vi genomför inte kapitalanskaffningar, vi gör inte börsintroduktioner och vi säljer inte mindre rörelser.
Kontor i:

Stockholm, Göteborg, Malmö

Hemsida:

http://www.skarpa.se

Telefonnummer: +46 (0)8 669 86 62
Epost:

info@skarpa.se

Klicka här för att se alla nuvarande företagsöverlåtelser med Skarpa »

I de fall som Skarpa inte har publicerat några företagsöverlåtelser kommer du att bli skickad till en felsida.