Företagsvärdering, just nu 6.995 kr! Mer info »

Eriksson & Carlsson
Företagsmäklare: Eriksson & Carlsson
Företagsbeskrivning: Eriksson & Carlsson hjälper ägare till mindre och medelstora företag att strategiskt planera och genomföra en försäljning av det egna företaget. Vi finns som rådgivare genom hela processen – från det viktiga förberedelsearbetet till avslut.
Tjänster: VÄRDEANALYS – situationsanpassad företagsvärdering. FÖRBEREDELSANALYS –värdefull planering inför försäljning. FÖRETAGSÖVERLÅTELSE –rådgivning och projektledning.
Kontor i:

Stockholm

Hemsida:

http://www.ericar.se

Telefonnummer: 08-50516747
Epost:

mats-ola.carlsson@ericar.se

Klicka här för att se alla nuvarande företagsöverlåtelser med Eriksson & Carlsson »

I de fall som Eriksson & Carlsson inte har publicerat några företagsöverlåtelser kommer du att bli skickad till en felsida.