Företagsvärdering, just nu 6.995 kr! Mer info »

Avansera Företagsförmedling
Företagsmäklare: Avansera Företagsförmedling
Företagsbeskrivning: Vi arbetar med förmedling av små företag inom butik, hotell, restaurang, café och industri. Våra mäklare har stor erfarenhet av förmedling av företag, har egen erfarenhet av att driva företag eller har haft framträdande positioner på företag. Alla är välutbildade och har ett mycket brett kontaktnät samt känner stort engagemang för sitt yrke.
Tjänster: Även om du inte vill sälja ditt företag just nu, vill Du kanske värdera ditt företag. Vi gör värderingar av hela eller delar av bolag enligt gängse värderingsprinciper. Värderingen kan vara en början på ett generationsskifte, uppköp eller försäljning.
Kontor i:

Göteborg, Halmstad, Borås, Jönköping, Uddevalla, Skövde

Hemsida:

http://www.avansera.se/

Telefonnummer: 031-788 05 31
Epost:

unni@avansera.se

Klicka här för att se alla nuvarande företagsöverlåtelser med Avansera Företagsförmedling »

I de fall som Avansera Företagsförmedling inte har publicerat några företagsöverlåtelser kommer du att bli skickad till en felsida.