Företagsvärdering, just nu 6.995 kr! Mer info »

Aktiv Företagsförmedling
Företagsmäklare: Aktiv Företagsförmedling
Företagsbeskrivning: Aktiv FöretagsFörmedling erbjuder tjänster i samband med köp och försäljning av företag och kommersiella fastigheter. Vi medverkar som rådgivare vid fusioner, Management buy-out och personalövertaganden. Vi utför företagsvärderingar och fungerar som bollplank i affäsutvecklingsfrågor.
Tjänster: Vårt arbete omfattar värdering, upprättande av ett försäljningsprospekt, marknadsföring, kontakt med presumtiva köpare, presentation av intressenter, förhandlingar och avtalsskrivning, genomförande samt uppföljning av formalia. Kort sagt vi tar ansvar som projektledare och leder försäljningsprocessen fram till avslut.
Kontor i:

Eskilstuna

Hemsida:

http://www.affis.se/

Telefonnummer: 016-124343
Epost:

christer.dahl@affis.se

Klicka här för att se alla nuvarande företagsöverlåtelser med Aktiv Företagsförmedling »

I de fall som Aktiv Företagsförmedling inte har publicerat några företagsöverlåtelser kommer du att bli skickad till en felsida.